MCD series, Type 1 & Type 1+2, Thiết bị cắt xung sét (10/350μs) và xung lan truyền(8/20μs) kết hợp trên đường nguồn. Giải pháp lắp cho tủ tổng - Phù hợp sử dụng cho các công trình nhà máy, khu công nghiệp, trung tâm dữ liệu, bệnh viện..v.v