V10 series, Type 2+3, Thiết bị cắt xung lan truyền (8/20μs) trên đường nguồn. Giải pháp lắp đặt cho tủ nhánh trước những thiết bị đầu cuối