V50 Series, Type 1+2, Khả năng cắt xung sét (10/350μs) và xung lan truyền (8/20μs) kết hợp trên đường nguồn. Giải pháp lắp cho tủ tổng, phù hợp sử dụng cho các công trình những khu vực như tòa nhà, văn phòng)