LSA Type (Giải pháp sử dụng trong hệ thống tổng đài tổng đài, điện thoại - phiến Krone)